Skuldberading

DebtGrip kan u help om 'n nuwe blaadjie om te slaan. Skuldberading verlig u kontantvloeidruk onmiddellik as u te veel skuld, sonder dat u enige van u bates hoef te verkoop.

Fase 1

Die skuldberadingsproses

Gratis konsultasie

Gratis konsultasie

Wanneer die kliënt met Debtgrip kontak, word 'n afspraak gemaak vir 'n gratis konsultasie. Tydens hierdie afspraak word die kliënte se begroting, bankstate en die bedrag wat aan skuldeisers verskuldig is, hersien om die kliënte se vlak van oorskuld te bereken.

Voltooi die aansoekvorm

Voltooi die aansoekvorm

Indien die kliënt besluit om voort te gaan met skuldberading, word 'n aansoekvorm vir skuldberading (F16-vorm) voltooi en relevante stawende dokumente by Debtgrip ingedien.

Geen verdere kredietaansoeke nie

Geen verdere kredietaansoeke nie

Wanneer die kliënt besluit om met skuldberading te begin en die aansoekvorm vir skuldberading ingedien het, mag hy / sy nie aansoek doen vir verdere krediet voordat die skuldberadingsproses afgehandel is nie.

Korrespondensie met skuldeisers

Korrespondensie met skuldeisers

Debtgrip kontak die kliënte se skuldeisers en die kredietburo binne vyf dae na ontvangs van die aansoekvorm vir skuldberading en voorsien hulle van 'n F17.1-vorm wat hulle inlig oor die besluit van die kliënte om skuldberading aan te gaan.

Aanbeveling vir skuldberading

Aanbeveling vir skuldberading

Die skuldberader oorweeg al die beskikbare inligting, insluitend bewys van inkomste, lewenskoste en skuldsaldo's. As daar gevind word dat die kliënt inderdaad te veel skuld het, stuur die skuldberader 'n aanbeveling aan alle relevante partye dat die kliënt skuldberading moet begin.

Betalingsooreenkoms

Betalingsooreenkoms

Debtgrip berei 'n betalingsooreenkoms voor wat gegrond is op dit wat met die kliënt bespreek is. Die plan word aan die skuldeisers gestuur, wat in terme van betalingsbedrae en / of rentekoerse kan aanvaar, weier of teenaanbiedinge kan doen. Die partye onderhandel oor 'n finale, realistiese en bekostigbare ooreenkoms.
Fase 2

Die regsproses

Hofaansoek

Die skuldberader bring ‘n hofaansoek om die betalingsooreenkoms ‘n hofbevel te maak. Krediteure wat nie die bepalings van die betalingsooreenkoms aanvaar het nie, kan redes gee waarom die ooreenkoms nie aanvaarbaar is nie. Die hof oorweeg die feite, finaliseer die betalingsooreenkoms en beslis dit as ‘n hofbevel.

Fase 3

Implementering van die betalingsooreenkoms

Evaluering

Indien die kliënt besluit om voort te gaan met skuldberading, word 'n aansoekvorm vir skuldberading (F16-vorm) voltooi en relevante stawende dokumente by Debtgrip ingedien.

Invordering en verdeling van skuldbetalings

Debtgrip vorder een betaling van die kliënte se bankrekening in, verdeel dit volgens die betalingsooreenkoms en betaal die skuldeisers namens die kliënt oor die ooreengekome tydperk of totdat die skuld afbetaal is.

Skuldvry!

Wanneer die kliënte se skuld betaal is, sal Debtgrip 'n klaringsertifikaat aan die kliënt, die skuldeisers en kredietburo voorsien. Dit dui aan die einde van die skuldberadingsproses.

Skuldberading

Vrae wat gereeld gevra word

Daar is nie ‘n vaste termyn vir skuldberading nie. U kan u skuld vroeër afbetaal.

Die kliënt kan besluit om na ‘n ander skuldberader te gaan. Die huidige skuldberadersfooie moet ten volle betaal word, waarna die twee skuldberaders sal korrespondeer om seker te maak dat al die dokumentasie oorgedra word, en al die betrokke partye in kennis gestel word.

Ja. Wanneer ‘n kliënt die skuldberadingsproses betree, word alle huidige kredietooreenkomste heronderhandel. Bates word nie teruggeneem of verkoop nie.

Wanneer u skuldberading begin, is die doel om u skuld so vinnig as moontlik af te betaal, sonder om u bates te verloor. Die termyn van die skuldberadingsdoel hang af van die hoeveelheid skuld wat die kliënt skuld, asook die bedrag wat die kliënt elke maand kan betaal. Die algemene doel is om binne vyf jaar skuldvry te probeer wees.

Almal wat werk met ‘n vaste inkomste wat gebruik kan word om skuld af te betaal, kan in skuldberading begin.

In geval van dood of ernstige siekte wat die kliënt se vermoë beïnvloed om tred te hou met die skuldbetaling soos ooreengekom in die skuldbetaalooreenkoms, moet die skuldberader onmiddellik gekontak word.

Skuldberading

Kontak Ons Gerus

In watter dienste stel jy belang?

Waarmee kan ons jou help?


Oor Ons.

Die Debtgrip-skuldrekenaar gee u ‘n baie akkurate oorsig van u skuldvlakke en ‘n insig in u finansiële posisie binne enkele minute wat nêrens anders gratis en sonder verpligting beskikbaar is nie.

Kontak Ons.

©2024. Debtgrip. Alle Regte Voorbehou.